لینک های دسترسی

واکنش ها به بودجه تعاونی حکومت ایران


واکنش ها به بودجه تعاونی حکومت ایران

عکس العمل ها در مقابل کاهش بودجۀ های تعاونی حکومتی در بخش مواد غذایی و انرژی به روز یکشنبه در ایران متفاوت بود.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران به روز شنبه گفت این کاهش ها بزرگ ترین درمان در احیای اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته میباشد. بعد از اعلام این خبر، تعداد زیادی به تانکر های تیل صف بستند تا قبل از عملی شدن تغییرات در نیمه شب، تیل خریداری نمایند.

اما طوری به نظر میرسد که تعدادی از باشندگان تهران و در مجموع ایران با این اقدام رییس جمهور مخالف نیز باشند.

متخصصین امور اقتصادی میگویند بلند بردن قیمت نفت با کاهش کمک به تعاونی ها تورم پولی را در آن کشور افزایش خواهد داد.

XS
SM
MD
LG