لینک های دسترسی

توقعات بلند از مذاکرات جدید در استانبول


توقعات بلند از مذاکرات جدید در استانبول

توقوعات در بین تعدادی از ایران ها یک روز قبل از برگزاری جلسات در مورد برنامۀ غنی سازی یورانیم تهران در استانبول بلند بود. ایالات متحده با پنج قدرت عمدۀ جهان پیوسته مذاکرات را با ایران آغاز میکند.

مردم ایران درین مورد نظریات مختلف دارند. محمد صادق، باشندۀ تهران ابراز امیدواری به نتایج مثبت و مثمر این نشست را دارد.

امیر موسوی، تحلیلگر سیاسی بدین متعقد است در صورتیکه موضوع برنامۀ ذروی در صدر اجندا قرار نگیرد، ملاقات مثمر خواهد واقع شد.

مقامات ایرانی همواره تعزیرات ملل متحد را محکوم کرده اند.

XS
SM
MD
LG