لینک های دسترسی

تلاش ایران وترکیه به تقویت پیوندهای اقتصادی وسیاسی


تلاش ایران وترکیه به تقویت پیوندهای اقتصادی وسیاسی

ایران وترکیه مصمم هستند تا پیوند های سیاسی واقتصادی خویش را تقویت نمایند. این سخنان را محمود احمدی نژاد، رییس جمهورایران روز دوشنبه ضمن ملاقات با عبدالله گل، همتای ترکی خویش در صحبت با خبرنگاران بیان داشت.

آقای گل برای دیداری چهار روزه درصدر هیأتی از سران تشبثات و وزرأ وارد تهران گردید.

ایران وترکیه گفته اند آنها درنظردارند تجارت سه جانبه را به 30 ملیارد دالر ظرف پنج سال آینده برسانند.

بورک اوزگیرگین، سخنگوی وزیرخارجه ترکیه می گوید همکاری ترکیه با ایران بهترین راه را برای آینده پیشکش میکند.

او گفت: "راه ترغیب ایرانی ها به همکاری تهدید آنها با تعذیرات نیست، بلکه همکاری با آنها است. به عبارت دیگر سیاست تشویقی بهتر ازسیاست تنبیهی است. به دلیل آنکه آنچه ما ازآن بیم داریم مخالفت طبیعی درایران درهمکاری با غرب است."

باوجود پیوندهای نزدیک ترکیه با اتحادیه اروپاو ایالات متحده ترکیه گفته است آن کشور فقط تعذیرات ملل متحد را علیه ایران اعمال خواهد کرد.

رجب طیب اردوغان صدراعظم ترکیه گفت باوجود این حرکت آنها درپالیسی خود تغییر ندارند.

آقای احمدی نژاد از ترکیه به خاطر موقف آن کشور در خصوص حقوق ذروی ایران قدردانی کرد. انقره برای حل جنجال ذروی ایران خواستار دیپلماسی شده است ومیزبان مذاکرات بین ایران وشش قدرت جهان درماه گذشته بود.

XS
SM
MD
LG