لینک های دسترسی

Breaking News

دشواری های مخالفین در ایران


دشواری های مخالفین در ایران

به دنبال تصادمات بین نیرو های امنیتی و مخالفین حکومت در ایران یک قاضی ارشد آنکشور تعهد نموده است که رهبران مخالفین را محکمه خواهند نمود.

آیت اله صادق لارهیجانی، طی یک اجلاسیه قضایی اظهار داشت که رهبران این آشوب گران باید متوجه باشند که با نشر اطلاعات شوم و همکاری با کشور هایکه دستان شان به خون هزاران فرد بیگناه آلوده میباشد، جای در کشور ایران نخواهند داشت.

در تصادمات روز دوشنبه ۱۴ فبروری که به هزاران مظاهره کننده برای همدردی با قیام مردم تونس و مصر به جاده های تهران ریخته بودند، دو نفر کشته شد.

میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفین تقاضای این راه پیمایی را نموده بودند ولی پولیس مانع آن گردید که خود آنان به جمع راه پیمایان بپیوندند.

XS
SM
MD
LG