لینک های دسترسی

اتهام ایران بر امریکا پیرامون کمک با دهشت افگنی


اتهام ایران بر امریکا پیرامون کمک با دهشت افگنی

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران حکومت ایالات متحده را به کمک با دهشت افگنی متهم نمود.

احمدی نژاد این مطلب را در جریان کنفرانس بین المللی مبارزه علیه دهشت افگنی بیان داشت، که در تهران جریان دارد:

"دولت امریکا و متحدانش آشکارا با استفاده از منابع مالی برخی از هم پیمانان منطقه یی خود از شبکه های مزبور حمایت و استفاده میکنند."

مقامات ۶۰ کشور به شمول چندین رئیس جمهور در این کنفرانس دو روزه اشتراک دارند.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در جریان این کنفرانس سخنرانی نمودند.

"در حالیکه بیشترین قربانیان تروریزم را از افغانستان تا پاکستان، عراق و کشور های دیگر اسلامی و جا های دیگر، مسلمانان تشکیل میدهند، افراطیت با سؤاستفاده از نام دین مقدس ما تلاش میکند تا کشتار و قتل بی گناهان را توجیه کند."

از جانب دیگر آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دهشت افگنی را آزمون مرکزی برای حال حاضر خواند.

XS
SM
MD
LG