لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات امریکا در مورد تخطی های حقوق بشر در ایران


اظهارات امریکا در مورد تخطی های حقوق بشر در ایران

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می گوید که ایران با وجود تقبیحات بین المللی و در انزوا قرار داده شدن، به سرکوبی بیرحمانۀ شهروندان خود ادامه داده است.

مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا پس از قدردانی از گزارش یک تحقیق کننده خاص ملل متحد، این اظهارات را به روز سه شنبه بیان داشت.

محقق که احمد شاهد نام دارد این گزارش را که بیانگر تخطی های حقوق بشر به شمول زندانی کردن طویل المدت زندانیان سیاسی و اعدام های غیر قانونی می باشد، در این هفته به مجمع عمومی ملل متحد پیشکش کرد.

شورای حقوق بشر ملل متحد در ماه مارچ به ایجاد یک کرسی خاص تحقیقی در مورد ایران رای داد تا در مورد دستگیری های صد ها رهبر احزاب مخالف تحقیق کند.

ایران این تحقیقات را رد کرد و از داخل شدن شاهد به آن کشور جلوگیری نمود.

XS
SM
MD
LG