لینک های دسترسی

اظهارات ایران در مورد طیاره بدون پیلوت ایالات متحده


اظهارات ایران در مورد طیاره بدون پیلوت ایالات متحده

علی اکبر صالحی وزیر خارجۀ ایران به روز دوشنبه گفت، موجودیت طیاره بدون پیلوت ایالات متحده در حریم فضای آن کشور تخطی واضح می باشد. وی افزود ما این قضیه را به سازمان های بین المللی گسیل خواهیم ساخت.

تهران به تاریخ چهارم دسمبر اعلان کرد که نیروهای ایرانی یک طیارۀ بدون پیلوت ایالات متحده را در شرق آن کشور در نزدیکی سرحد با افغانستان سقوط داده است.

ایران تصاویر آن طیاره را بارها از طریق تلویزیون به نشر رسانیده گفته است که آنها به کشف اسرار تکنالوژی آن طیاره نزدیک شده اند.

XS
SM
MD
LG