لینک های دسترسی

Breaking News

ایران: تحقیقات از گردشگران ایالات متحده نزدیک به تکمیل شدن است


ایران: تحقیقات از گردشگران ایالات متحده نزدیک به تکمیل شدن است

وزیراستخبارات ایران می گوید تحقیقات از دوسیه سه گردشگر امریکایی توقیف شده درایران نزدیک به تکمیل شدن است.

خبرگزاری محصلین ایران از حیدر مصلحی، وزیراستخبارات نقل کرده که گفته است تحقیقات از شین بور، سارا شورد و جاش فاتال باید نتیجه گیری شود و نزدیک به تکمیل شدن است.

این وزیر گفت ایران نتایج تحقیقات را وقتی تکمیل شد، اعلام می کند.

دراوایل ماه روان میلادی، وزیرخارجه ایران گفت سه گردشگر امریکایی باید محاکمه شوند.

رامین مهمان پرست سخنگوی وزیرخارجه گفت اسنادی موجود است که سه امریکایی به طور غیرقانونی داخل ایران شده اند.

مامورین ایرانی به سه گردشگر اشاراتی کرده اند که قصد داشتند اقداماتی جاسوسی علیه ایران انجام دهند، اما باوجود تحقیقات شدید اتهامات علیه آنها ثابت نگردید. مامورین ایالات متحده و اعضای خانواده آن سه تن می گویند آنها بیگناه هستند.

وزیراستخبارات ایران می گوید تحقیقات از دوسیه سه گردشگر امریکایی توقیف شده درایران نزدیک به تکمیل شدن است.

خبرگزاری محصلین ایران از حیدر مصلحی، وزیراستخبارات نقل کرده که گفته است تحقیقات از شین بور، سارا شورد و جاش فاتال باید نتیجه گیری شود و نزدیک به تکمیل شدن است.

این وزیر گفت ایران نتایج تحقیقات را وقتی تکمیل شد، اعلام می کند.

دراوایل ماه روان میلادی، وزیرخارجه ایران گفت سه گردشگر امریکایی باید محاکمه شوند.

رامین مهمان پرست سخنگوی وزیرخارجه گفت اسنادی موجود است که سه امریکایی به طور غیرقانونی داخل ایران شده اند.

مامورین ایرانی به سه گردشگر اشاراتی کرده اند که قصد داشتند اقداماتی جاسوسی علیه ایران انجام دهند، اما باوجود تحقیقات شدید اتهامات علیه آنها ثابت نگردید. مامورین ایالات متحده و اعضای خانواده آن سه تن می گویند آنها بیگناه هستند.
XS
SM
MD
LG