لینک های دسترسی

شواهد جدید در مورد ساخت سلاح ذروی توسط ایران


شواهد جدید در مورد ساخت سلاح ذروی توسط ایران

یک گزارش منتشره میرساند که پروژۀ مشترک ایالات متحده و اسرائیل برای تخریب برنامۀ ذروی ایران ظاهراً پنجمین سنترفیوج ذروی آن کشور را از بین برده است.

گزارش در روزنامۀ نیویارک تایمز از مأمورین استخباراتی و متخصصین نظامی نقل قول نموده که نخواسته اند نام شان افشا شود. آنها میگویند این پروژه در تأخیر ساخت سلاح ذروی کمک کرده است.

به اساس گزارش روزنامه، متخصصین در ایالات متحده و اسرائیل طی دو سال گذشته قادر شده اند ویروس مخرب کمپیوتری را ایجاد کرده، کمپیوتر ها را در ایران هدف قرار دهند.

گزارش روزنامه با سفر دو روزۀ مأمورین بین المللی در یک زمان صورت میگیرد که از تسهیلات ذروی ایران دیدن میکنند. مأمورین ایرانی میگویند هدف تفتیش به اثبات رسانیدن صلح آمیز بودن برنامۀ ذروی ایران میباشد.

XS
SM
MD
LG