لینک های دسترسی

دانشمند ایرانی می گوید از سوی ایالات متحده امریکا اختطاف و شکنجه شده است.


دانشمند ایرانی ادعا دارد که وی از سوی مستنطقین امریکایی شکنجه روحی و جسمانی شدید شده است.

این دانشمند ایرانی سال گذشته ناپدید شد و به گونه مرموز در واشنگتن دوباره پدیدار شد.

شهرام امیری صبح روز پنج شنبه از ایالات متحده امریکا به تهران برگشت. هنگام برگشت در میدان هوایی امام خمینی، وی از سوی مقامات دولتی ایران، اعضای خانواده و همسرش و پسر هفت ساله اش پذیرایی شد.

امیری پیش از ترک واشنگتن ادعاهای حکومت ایران را که گویا وی پس از ربوده شدن از سوی مردان مسلح در عربستان سعودی، به اداره استخباراتی ایالات متحده امریکا تسلیم داده شده بود، تکرار کرد.

مقامات امریکایی اختطاف آقای امیری را رد کرده گفته اند که او به خواست خود در ایالات متحده امریکا حضور داشت.

اما واشنگتن پست، به روز پنجشنبه از زبان مقامات امریکایی که نخواسته اند نامشان فاش گردد، گفته است که سی آی ای یا سازمان اسخباراتی ایالات متحده امریکا برای این دانشمند ایرانی به خاطر دادن معلومات در باره برنامه های ذروی ایران، پنج ملیون دالر داده است.

XS
SM
MD
LG