لینک های دسترسی

Breaking News

زمان کاهش شدت تعزیرات بر ایران پس از مذاکره اخیر


مذاکره کنندۀ ارشد ایالات متحده در امور هسته یی در مصاحبه با بخشی فارسی صدای امریکا می گوید که زمان آن رسیده تا در مورد تداوم وضع تعزیرات علیه ایران مکثی صورت گیرد.

بیانات وندی شیرمن، معین وزارت خارجۀ ایالات متحده، تازه ترین اشارۀ ایالات متحده به تضعیف شدت تعزیرات پس از گفت و شنودهای دیروز ایران با قدرت های جهان در مورد برنامۀ هسته یی آن کشور است.

گفت و شنودها بین ایالات متحده، قدرت های جهان و ایران در اوایل ماه جاری در ژنیو به حیث گام خوبی آغاز گردید. مذاکره کنندۀ ارشد ایالات متحده در این نشست ها اکنون می گوید که زمان کاهش شدت تعزیرات ایالات متحده بر ایران فرا رسیده است.

شیرمن گفت "فکر کنم زمان مکث کردن بر تعزیرات فرا رسیده تا دریابیم که ایا گفت و شنود ها نتیجه می دهد یا نه."

وندی شیرمن، معین وزارت خارجۀ امریکا می گوید که رئیس جمهور باراک اوباما و وزارت خارجۀ امریکا باید با قانون گذاران مشترکاً کار کنند و گفت و شنود های جدی در این مورد راه افتاده است.

کاهش شدت قسمی بعضی تعزیرات به حیث گام نخست مهم است.
بیانات مشابه شرمین فقط چند هفته پیش خشم قانون گذاران امریکایی و واکنش های تندی را در ایران در قبال داشت که این خود بازتاب دهندۀ موجودیت بی اعتمادی شدید بین دو کشور می باشد.

شیرمن گفت "می دانیم که فریب کاری و دروغ فطری است، و می خواهیم که برای راه اندازی گفت و شنود های مشروح و مفصل زمانی کافی تخصیص دهیم."

اصولگرایان در ایران بیانات شیرمن را توهین خوانده آنرا به مثابۀ خشتی عنوان کرده اند که بالای دیوار بی اعتمادی گذاشته شد. روزنامه ها نیز احساسات ضد امریکایی را تحریک کرده، کارتون های این مقام امریکایی را ترسیم و چاپ کردند.

شیرمن گفت "با کاربرد بعضی واژه ها در پاسخ به صحبت های یک عضو سنا بعضی نگرانی ها را بین مردم ایران برانگیختم. واژه های من بازتاب دهندۀ بی اعتمادی شدید بین دو کشور است."

شیرمن به صدای امریکا گفت که به عقیدۀ ایالات متحده، حسن روحانی، رئیس جمهور تازه انتخاب شدۀ ایران در بیانات خود که گویا ایران خواهان دریافت سلاح اتمی نیست، صادق می باشد. اما این مقام امریکایی می گوید که تهران اکنون نیاز دارد گام های مستحکمی را برای عملی سازی این گفته ها بردارد.

گزارش: جف سلدن، خبرنگار صدای امریکا
ترجمه: سید ظفر هاشمی
XS
SM
MD
LG