لینک های دسترسی

Breaking News

جلسۀ هیأت رهبری ادارۀ انرژی ذروی ملل متحد راجع به ایران


جلسۀ هیأت رهبری ادارۀ انرژی ذروی ملل متحد راجع به ایران

هیأت رهبری ادارۀ انرژی هستوی ملل متحد در ویانا تشکیل جلسه میدهد و توقع میرود که در آنجا، در یک اقدام تازۀ انتقاد آمیز علیه ایران رأ بدهند.

این هیأت مسودۀ فیصله نامه یی را تحت غور قرار میدهد که در آن راجع به فعالیت های هستوی تهران و حرکت آن به سوی توسعۀ سلاح اتمی، "نگرانی های عمیق و فزاینده" ابراز شده است.

یک هفته قبل ادارۀ بین المللی انرژی هسته یی گزارش داده بود که گویا شواهد "معتبری" وجود دارد که نشان میدهد ایران در صدد ساخت سرگلوله های اتمی است.

قبل بر این در اوایل روزپنجشنبه "یوکیا امانو" مدیر اداره بین المللی انرژی اتمی گفت که وی می خواهد یک هیات بلند پایه یی را به ایران بفرستد تا مشاهده نماید که آیا برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران دارای ابعاد نظامی ممکن می باشد یا خیر. وی گفت:

"گزارشهایی را که از مدت سه سال به این سو دریافت نموده ایم ، تصویر روشنی را از برنامه هسته یی ایران به دست ما میدهد . در حال حاضر ما قسمت های دیگری از این " معما" را به دست آورده ایم . این واضح است که ایران قضیه یی دارد که باید در برابر آن جوابگو باشد."

ایران این ادعا را رد میکند و میگوید برنامۀ هسته یی آن، مقاصد صلح آمیز دارد.

XS
SM
MD
LG