لینک های دسترسی

تظاهرات در ایران به حمایت مردم مصر و تونس


تظاهرات در ایران به حمایت مردم مصر و تونس

به روز دوشنبه هزاران فعال مخالف حکومت ایران راهپیمایی را در حمایت از قیام مردم در تونس و مصر به راه انداختند . این در حالیست که یک آژانس نیمه رسمی ایران از کشته شدن یک تن و زخمی شدن شماری دیگر توسط احتجاج کننده گان در تهران خبر میدهد.

شاهدان می گویند نیرو های امنیتی که شماری از آنان سوار بر موتر سایکل ها بودند به روز دوشنبه در حالی در مرکز تهران گزمه می نمودند که گروه های مخالفین با وجود منع تظاهرات، مظاهره شان را ادامه میدادند.

به صد ها پولیس ضد شورش ایران برای متفرق ساختن جمعیت به فیر های گاز اشک آور پرداختند .

به گزارش صفحه انترنتی رهبر مخالفین میر حسین موسوی، نیرو های امنیتی تهران به ده ها احتجاج کننده را توقیف نموده اند. این توقیف ها رسماً تایید نگردیده است.

صفحه انترنتی موسوی و رهبر اصلاح طلب دیگرمهدی کروبی گفته است که نیرو های امنیتی خانه هایشان را محاصره نموده و از پیوستن آنان به راهپیمایی جلوگیری نموده اند.

مقامات همچنان لین تیلفون منزل موسوی را قطع نموده اند .

هلری کلنتن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که ایالات متحده مستقیماً و واضحاً ، از آرزوها و آمال مردمی که امروز در جاده های ایران حضور دارند ، حمایت می کند. کلنتن گفت :

" چیزی را که ما امروز شاهد وقوع آن در ایران می باشیم عهد نامه جرات مردم ایران و ادعا نامه یی علیه تزویر رژیم ایران می باشد . رژیمی که طی سه هفته گذشته مکرراً از آنچه در مصر صورت گرفت استقبال نموده است ، و حال وقتی فرصتی برای دادن عین حقوق به مردم خودش فرا میرسد ، رهبران ایران یکبار دیگر چهره حقیقی خویش را آشکار میسازند."

XS
SM
MD
LG