لینک های دسترسی

ساخت راکت های جدید توسط ایران


ساخت راکت های جدید توسط ایران

ایران انواع جدید سلاح ها و وسایل نظامی تازه ساخت را اعلان کرد که شامل یک راکت کروز میباشد که توانایی هدف قرار دادن ۲۰۰ کیلومتر را دارد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، این انکشاف را روز سه شنبه در تلویزیون دولتی اعلان کرد. رسانه های ایرانی خبر دادند که تهران آزمایش دو راکت با توانایی هدف قرار دادن یک هزار و ۹۰۰ کیلومتر را دارا میباشد.

XS
SM
MD
LG