لینک های دسترسی

ایران ادعای امتناع از دادن مواد سوخت به طیارات ایرانی را رد میکند


وزارت خارجۀ ایران این ادعا ها را رد نموده است که گویا میدان های هوایی بین المللی بخاطر تعزیرات بر آن کشور از دادن مجدد مواد سوخت به طیارات ایرانی امتناع میورزند.

رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجۀ ایران گفت، از زمان شروع تطبیق تعزیرات جدید علیه ایران، هیچ گونه محدودیت دادن مواد سوخت برای پرواز های ایران وضع نگردیده است.

آژانس خبررسانی ایران یا ایسنا بروز دو شنبه از قول یک مقام ارشد هوانوردی نقل نمود که میگوید، میدان های هوایی در برتانیه، جرمنی و امارات متحدۀ عربی از دادن مواد سوخت به طیارات ایرانی خود داری ورزیده اند.

مقامات در برتانیه، جرمنی و امارات متحدۀ عربی اعمال هر نوع محدودیت در تدارک مواد سوخت را رد نموده، ولی یک منبع در امارات متحدۀ عربی گفت که یکی از شرکت های خصوصی از دادن مواد سوخت به یکی از پرواز های ایران اجتناب ورزیده است.

در ضمن، ایران تلاش میورزد تا تاثیرات اقتصادی تعزیرات جدید را برطرف سازد که سکتور های انرژی و بانکداری آن کشور را هدف قرار میدهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بروز دو شنبه گفت، مردم ایران نا کار آیی تعزیرات را به اثبات خواهند رساند.

XS
SM
MD
LG