لینک های دسترسی

Breaking News

نیویورک تایمز: "دانشمند ایرانی مخبر دیرینۀ ایالات متحده بوده است"


روزنامۀ نیویارک تایمز گزارش میدهد، شهرام امیری دانشمند ایرانی که در هفتۀ جاری از ایالات متحده به ایران بازگشت، از سال ها بدینسو از داخل ایران به صفت مخبر برای ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده یاCIA کار میکرد.

این روزنامۀ امریکایی به استناد از گفته های مقامات امریکایی که نامی از آنها برده نشده است، بروز جمعه گزارش داد که امیری در مورد اینکه یک پوهنتون در تهران چگونه بطور پنهانی به مرکز عملیاتی برای تلاش های ذوری ایران مبدل گردید، جزئیاتی را فراهم نمود.

از این مقامات نقل شده که گفته اند، هنوز هم امیری غرض فراهم آوری معلومات در مورد برنامۀ تسلیحات ایران که در سال 2007 تاسیس گردید برای استخبارات ملی ایالات متحده، یک منبع تلقی میگردید.

این روزنامه مینویسد که امیری برای چندین سال به گفته مقامات، معلومات"عمده و دقیق" را در مورد جوانب سِری تلاش های ذروی تهران فراهم نمود.

XS
SM
MD
LG