لینک های دسترسی

Breaking News

خانواده عراقی: هرگز آرزوی پناهندگی را نداشته ایم


به اساس ارقامی که از سوی کمیتۀ بین المللی نجات ارایه شده است، تنها در سه هفته نخست ماۀ جنوری امسال ۳۶۰۰۰ پناهنده وارد اروپا شده اند.

یک خانواده عراقی بجای پناه بردن به کشور های همسایه و یا هم مهاجرت به اروپا، به کمبودیا کشوری در جنوب آسیا رفته و در آنجا زمینۀ زندگی و مصروفیت را بخود مساعد ساخته است.

نام این خانواده زمانی سر زبان ها شد که هاشم فرحان رستورانت ای را بنام "طعم شرق میانه" در پنوم پن پایتخت کمبودیا ساخت.

آقای فرحان همراه با خانم و پنج فرزندش در سال ۲۰۱۴ شهر فلوجه عراق، جائیکه مرکز درگیری های شدیدی میان نیرو های دولتی و جنگوجیان داعش بود، را ترک کرد.

هاشم که در عراق پیشه ای اهنگری داشت حالا مالک یک رستورانت است که روزانه میزبان صد ها باشنده کمبودیایی می باشد.

آقای فرحان میگوید: " با آغاز زندگی در این جا با مشکل روبرو نشده ام. در کمبودیا کاروبار آسان است."

از آن جائيکه فرحان مالک یک رستورانت است، خانواده وی با ویزۀ تجارت در کمبودیا زندگی میکند. وی با توجه به محدودیت های مهاجرت میگوید که هرگز آرزو نداشته است بصفت یک مهاجر به کشوری پناه ببرد. وی اضافه کرد " ما اینجا بصفت یک خانواده تجارت پیشه زندگی داریم. این کاروبار ماست. زندگی مهاجر در اینجا مشکل است."

به اساس ارقامی که از سوی کمیتۀ بین المللی نجات ارایه شده است، تنها در سه هفته نخست ماۀ جنوری امسال ۳۶۰۰۰ پناهنده وارد اروپا شده اند.

در حالیکه شماری کشورهای جهان درگیر منازعات و نابسامانی های اقتصادی اند، پناهندگان در آرزوی زندگی بهتر کشور های شانرا ترک میکنند. این افراد که اکثراً باشندگان کشور های سوریه، عراق، افغانستان، سودان و اریتریا اند با همین اندیشه از سرزمین خود بیرون شده اند.

برگردان: احمد شکیب دوست

XS
SM
MD
LG