لینک های دسترسی

رد اتهام توطیۀ قتل صدراعظم عراق


رد اتهام توطیۀ قتل صدراعظم عراق

طارق الهاشمی، معاون ریاست جمهوری عراق اتهاماتی را رد می کند که گویا می خواست مقامات حکومتی را از بین ببرد.

وی می گوید که اتهامات علیه او از جانب مقتدرین شیعه انگیزۀ سیاسی دارد.

هاشمی می گوید آماده است در محاکمه حاضر شود اما تنها در صورتی که قضیه به منطقۀ کرد ها منتقل گردد.

هاشمی روز سه شنبه با خبرنگاران در کردستان صحبت می کرد. حکومت یک روز قبل حکم دستگیری او را به اتهام دهشت افگنی صادر کرد.

سخنگوی وزارت داخله گفت اساس اتهامات گواهی سه محافظ امنیتی هاشمی می باشد. آن ها گفته اند که می خواستند مقامات حکومت و مأمورین امنیتی را هدف قرار دهند.

XS
SM
MD
LG