لینک های دسترسی

تشدید تدابیر امنیتی بعد از اعلام حکومت جدید عراق


تشدید تدابیر امنیتی بعد از اعلام حکومت جدید عراق

متعاقب بن بست چند ماهه، مأمورین عراقی یک روز بعد از تشکیل حکومت جدید تدابیر امنیتی را شدت بخشیده اند.

در عین حال، عراقی ها در بغداد در مورد تشکیل حکومت جدیدی ابراز امیدواری نمودند که گروه های نژادی و مذهبی مختلف را در یک ائتلاف شکنند دور هم جمع کند، تا باشد که آن کشور ویران شده را هنگام خروج قوای امریکایی دوباره اعمار نمایند.

ابو فلاح، یکی از باشندگان بغداد حکومت ائتلافی را حکومت ملی عنوان کرده، بر محو فساد اداری تأکید نموده میگوید "این حکومت انتخابی و ملی است که از تمام بخش ها نمایندگی میکند. در صورتیکه عراق فساد اداری را محو سازد، این کشور به خوشبختی ها و آسودگی دست می یابد."

بعضی از شهروندان عراقی در مورد امکان حضور قوای امریکایی فراتر از تقسیم اوقات از قبل تعین شده ابراز نگرانی نمودند.

XS
SM
MD
LG