لینک های دسترسی

Breaking News

ضیاع ۶۰ میلیارد دالر ایالات متحده در عراق و افغانستان


ضیاع ۶۰ میلیارد دالر ایالات متحده در عراق و افغانستان

نتیجۀ تحقیقات سه ساله در مورد مصارف ایالات متحده در عراق و افغانستان نشان می دهد که ۶۰ میلیارد دالر این مصارف در این دو کشور جنگ زده حیف و میل و اختلاس گردیده است.

این گزارش که توسط یک هیئت مستقل ترتیب گردیده و به روز چهار شنبه به کانگرس ایالات متحده پیشکش گردید، همچنان هشدار می دهد که در صورت عدم تغییر در نحوۀ مصارف، ضیاع پول همچنان ادامه و تزاید خواهد یافت.

کلاری مک کسکیل سناتور دموکرات که کانگرس ایالات متحده را جهت تشکیل کمیسیون در این مورد تحت فشار قرار داده است، این نقصان را منزجر کننده و تکان دهنده توصیف نموده می گوید که نزدیک به یک سوم مصارف ایالات متحده در عراق و افغانستان اسراف گردیده است.

کمیسیون قرار داد های زمان جنگ در افغانستان و عراق که در سال ۲۰۰۸ به کار آغاز کرد بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر مصارف قرار دادی های ایالات متحده را مورد بررسی قرار داده است.

این هیئت گفته است که حد اقل ۳۱ میلیارد دالر پول ضایع شده در پروژه هایی به مصرف رسیده است که توسط شرکت های خصوصی و افراد در افغانستان و عراق به پیش رانده می شد و از سوی حکومت ایالات متحده توظیف گردیده بود.

XS
SM
MD
LG