لینک های دسترسی

Breaking News

کشف یک قبر دسته جمعی در عراق


پولیس فدرال عراق یک قبر دسته جمعی دیگر را در جنگل های منطقه الحویجه ولایت کرکوک شناسایی کرده است. گفته می شود که جنگجویان گروه دولت اسلامی ممکن مسوول قتل قربانیان باشد که شامل اعدام کودکان است.

این قبر دسته جمعی نزدیک روستای الداغیله بین شهرکهای الحویجه و ریاض می باشد که نُه روز قبل توسط چوپان هایی کشف شد که در جنگلات آنجا مشغول چراندن مواشی بودند و به مقام های حکومتی محل قبر را اطلاع دادند.

سلمان الشامری، لوی درستیز فرقه شش اردوی عراق گفت "ما از موجودیت قبر دسته جمعی این قربانیان جنگجویان گروه دولت اسلامی در این مکان در این جنگلات مطلع شدیم. طوری که شما می بنید اینجا محل اختفا و کشتار مردم بی گناه از داخل و خارج این منطقه بود."

پولیس فدرال عراق می گوید که آنها آن منطقه را تا زمان رسیدن تیم های حفاری و متخصصین از بغداد محافظت می کنند.

تصور می شود که محل این قبر دسته جمعی حاوی دهها جسد باشد که مقداری لباس و کمپل در آن ساحه دفن شده است.

اکثر اجساد تا هنوز زیر خاک دفن استند، اما برخی استخوان ها و جمجه ها بعد از بارندگی شدید در آن ساحه در دو هفته گذشته ظاهر شده است.

علی همود حسین، باشنده محل گفت "در واقع، چوپان ها در این جنگلات مواشی را می چرانند، آنها آمدند و مختار، رئیس قریه را مطلع ساختند، آنها گفتند که در آنجا قبر دسته جمعی وجود دارد."

روستاییان الداغیله گفتند که آنها شاهد برخی اعدام ها توسط اعضای گروه دولت اسلامی بودند زیرا آنها از این روستا عبور می کردند.

این محل مخفی داخل جنگلات الحویجه توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی به حیث کمپ آموزش نظامی استفاده می شد.

عدی حمید عبد، باشنده محل گفت "ما چه دیدیدم؟ روستای مان نزدیک بند آب است، و این راهی است که از آنجا عبور می کند. در مسیر راه ما شاهد آنها بودیم وقتی آنها قربانیان را می کشتند. قربانیان لباس های سرخ بر تن داشتند، ما آنها را دیده می توانستیم، واضح بود. بعضی اوقات آنها قربانیان را آنجا می کشتند و آنها را به اینجا می آوردند. ما آنها را بصورت آشکار دیده می توانستیم."

این محل بر علاوه قبر دسته جمعی، شامل میدان شلیک، انبارها، سنگرها و کاروان سراها می باشد.

الحویجه شهرک استراتژیک واقع در جنوب کرکوک است که مناطق صلاح الدین و نینوای عراق را با هم وصل می سازد.

شهرک الحویجه هم سرحد با دریای زب سفلی است که زمین حاصلخیز زراعتی و دومین صادر کننده بزرگ سبزیجات عراق است.

این منطقه بیش از ۳۰۰ هزار نفر نفوس دارد که اکثر شان عرب های سنی استند. شهرک الحویجه در جون سال ۲۰۱۴ به تصرف گروه دولت اسلامی افتاد، و نیروهای امنیتی عراقی آن شهرک را از تندروان دولت اسلامی در ماه اکتبر ۲۰۱۷ پس گرفتند.

XS
SM
MD
LG