لینک های دسترسی

انتحاریان داعش در تهکاوی های موصل کمین کرده اند


نیرو های عراقی کوچه به کوچۀ شهر کهنۀ موصل را از وجود داعشیان تصفیه میکنند

جنگ در برابر گروه داعش در شهر موصل عراق، وارد مراحل نهایی آن شده و مقامات نظامی میگویند که آخرین دستۀ داعشیان را در یک ساحۀ کوچک شهر کهنۀ موصل محصور کرده اند.

تصاویری که به خبرگزاری اسوشیتد پرس رسیده، نیرو های عراقی را نشان میدهد که امروز سه شنبه نیز به طرف مرکز شهر کهنۀ موصل پیشروی میکنند. مقامات میگویند که ساحۀ تحت کنترول داعش در آنجا، سریعاً کوچکتر شده میرود، و این گروه دهشت افگن، اکنون فقط ساحه ای در حدود یک کیلومتر مربع را در اختیار دارد.

رایان دیلن، سخنگوی نیرو های مشترک عملیاتی که نیرو های عراقی را حمایت میکنند، تأیید کرد که نیرو های عراقی در موصل، عنقریب به پیروزی کامل دست خواهند یافت. او افزود که "تا زمانی به شکست دادن داعش ادامه خواهیم داد که آخرین افراد آن گروه یا کشته شوند و یا هم به عدالت کشانیده شوند."

همزمان با پیشروی نیرو های عراقی به داخل شهر کهنۀ موصل، غیرنظامیان به فرار از آن ساحه ادامه میدهند. اما فرماندهان عراقی میگویند که تهدید حملات پیهم انتحاری هنوز هم موجود است.

سلام العبیدی، افسر نیرو های خاص عراق، گفت که تنها به روز دوشنبه، هفت زن بر قطعات نیرو های خاص حملات انتحاری انجام دادند.

نظامیان عراقی میگویند مهاجمان انتحاری داعش، در تهکاوی ها پنهان بوده و منتظر فرصت اند تا قوای دولتی را هدف قرار دهند.

سلام العبیدی گفت که سربازان آنان برای بیرون آوردن انتحاریان پنهان شده در زیرخانه ها، از بم های دستی، بم های دودزا، و بم های آتش افروز استفاده میکنند. این افسر عراقی همچنان گفت که "بعضی جنگجویان محلی، سعی دارند تا در میان غیرنظامیان و با حمل کودکان، به گونۀ پنهانی فرار کنند".

در عین حال، در سوریه نیز علیه داعش جنگ شدیدی جریان داشته و ملیشه های تحت حمایت ایالات متحده، توانسته اند در شهر رقه، پایتخت خودخواندۀ داعش، پیشروی کنند. رایان دیلن، سخنگوی نیرو های مشترک عملیاتی، میگوید که شب گذشته، نیرو های دموکراتیک سوریه توانستند از دیوار باستانی رفیقه عبور کنند و "در داخل شهر کهنۀ رقه، جای پایی باز کنند".

آقای دیلن گفت که بر أساس تخمین آنان، حدود دوهزار و پنجصد جنگجوی داعش در شهر رقه موجود بوده و نبرد در آن شهر، به زودی پایان نخواهد یافت.

XS
SM
MD
LG