لینک های دسترسی

فرمان محکمۀ عالی عراق بر ادامۀ امور در آن کشور


فرمان محکمۀ عالی عراق بر ادامۀ امور در آن کشور

محکمۀ عالی عراق بر سیاستمداران آن کشور فرمان صادر نموده و خواسته است تا بن بست سیاسی را پایان بدهند و حکومت جدید را تشکیل نمایند.

محکمۀ عالی این تصمیم را روز یکشنبه هشت ماه بعد از انتخابات پارلمانی بی نتیجۀ آن کشور اعلام داشت.

اتحاد تحت ادارۀ ایاد علاوی، صدراعظم سابق عراق نسبت به ایتلاف نوری المالکی در انتخابات هفتم مارچ سبقت اندکی جست، ولی نتوانست اکثریت کرسی ها را بدست آورد.

از آن زمان به بعد دو حزب تلاش کسب حمایت بیشتر را غرض ایجاد حکومت ایتلاف دارند.

آقای مالکی روز شنبه اتهام وارد نمود که نشر بدون اجازۀ اسناد قوای نظامی ایالات متحده توسط صفحۀ انترنتی ویکی لیکیس تلاشی بود تا انتخاب دوبارۀ وی را به مخاطره قرار دهد.

XS
SM
MD
LG