لینک های دسترسی

اولین خطابۀ صدر بعد از برگشت وی به عراق


اولین خطابۀ صدر بعد از برگشت وی به عراق

مقتدا الصدر رهبر مذهبی شیعۀ عراق، در اولین خطابه اش به مردم بعد از برگشت به عراق ، از طرفدارانش تقاضا کرد تا در مخالفت شان با ایالات متحده دوام دهند.

صدر به هزاران طرفدارش که در شهر نجف جمع شده بودند و شور وهلهله میکردند روز شنبه گفت در برابر ایالات متحده وسایر اشغالگران از طرق مختلف مقابله کنند.

اوهمچنان به طرفدارانش گفت که از حکومت جدید عراق تازمانیکه به نحوی نشان دهد که برای مردم خدمت میکند ، طرفداری کنند.

مقتدا الصدر رهبر مذهبی شیعۀ عراق، در اولین خطابه اش به مردم بعد از برگشت به عراق ، از طرفدارانش تقاضا کرد تا در مخالفت شان با ایالات متحده دوام دهند.

صدر به هزاران طرفدارش که در شهر نجف جمع شده بودند و شور وهلهله میکردند روز شنبه گفت در برابر ایالات متحده وسایر اشغالگران از طرق مختلف مقابله کنند.

اوهمچنان به طرفدارانش گفت که از حکومت جدید عراق تازمانیکه به نحوی نشان دهد که برای مردم خدمت میکند ، طرفداری کنند.

صدر روز چهارشنبه نزد خانواده اش به عراق بر گشت . او برای سه سال در تهران زندگی میکرد. هنوز واضح نیست که صدر برای چه مدتی تصمیم دارد در عراق باقی بماند.

XS
SM
MD
LG