لینک های دسترسی

Breaking News

امیدواری وزیر دفاع امریکا به عقد قرار داد با عراق


لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده

اظهارات لیون پنیتا، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در مغایرت با گفته های یک مقام ارشد ادارۀ اوباما و بیانات یکی از افسران ارشد قوای نظامی امریکا قرار داد که به روز شنبه گفته بودند که به جز از ۱۶۰ سرباز امریکایی که برای تامین امنیت سفارت ایالات متحده باقی می مانند، بقیۀ نیرو های امریکایی بعد از پایان سال روان در عراق حضور نخواهند داشت.

"تا زمان حاضر، من مأیوس نشده ام زیرا هنوز هم سرگرم مذاکرات با عراقی ها استیم. در این مرحله آرزوی ما این است که مذاکرات می تواند سرانجام راهی را برای حل این مسئله در یابد، به این معنی که عراقی ها به چه نیاز دارند و ما چگونه می توانیم بعد از پایان عملیات های محاربوی خود آن را به نحو احسن بر آورده سازیم."

آقای پنیتا و سایر مقامات ارشد امریکایی برای چندین ماه بر عراق فشار آورده بودند تا در مورد ماموریت آموزشی قوای نظامی ایالات متحده در عراق تصمیم بگیرند.

وزیر دفاع ایالات متحده به روز دو شنبه به دنبال ملاقات با وزیر دفاع ایتالیا گفت که مذاکرات در این مورد هنوز هم جریان دارد ولی به صورت مشخص در مورد موضوعات مطرح شده در این گفت و شنود ها چیزی نگفت.

آقای پنیتا در مورد کاهش قوای امریکایی در افغانستان نیز صحبت کرده ابراز عقیده کرد که کشور های ناتو به پلان خروج قوا تا پایان سال ۲۰۱۴ متعهد اند.

" من به تازگی از نشست وزرای دفاع کشور های عضو ناتو از بروکسل برگشته ام، فکر می کنم هدف ما مشترک است و ما به این تلاش ادامه می دهیم تا با هم به صوب ضرب الاجل تعیین شدۀ سال ۲۰۱۴ حرکت کنیم، امیدوار استم که این توانمندی را خواهیم داشت تا تدریجاً جنگ را تا آن زمان کاهش دهیم. ما به گفت و شنود ها در مورد پیمان ستراتیژیک با افغانستان و نحوۀ حضور ما فراتر از سال ۲۰۱۴ ادامه می دهیم، اما هنوز هم این مباحثات جریان دارد."

وزیر دفاع ایالات متحده در مورد گزارشات مبنی بر نا پدید شدت تسلیحات در لیبیا ابراز نگرانی کرد.

"من در مورد این گزارشات و احتمال خروج اسلحه از لیبیا و راه یافتن آن به سایر کشور ها و شبه جزیرۀ سینا نگران استم. ما گروهی را به آنجا اعزام کرده ایم تا وضعیت را مشخص سازند. اما من در مورد این گزارش نگران استم."

اظهار عقیده می شود که لیبیا قبل از آغاز جنگ های داخلی در ماه مارچ، در حدود ۲۰ هزار راکت سرشانه یی را در انبار مهمات خود داشته است. هرچند که هزاران فیر راکت های یاد شده در حملات هوایی قوای ناتو از بین رفته است، اکنون نیز گمان می رود که هزاران فیر دیگر این راکت ها نا پدید شده باشد.

مأمورین ایالات متحده نگران اند که گروه های دهشت افگن شاید در تلاش دست یافتن سلاح های ناپدید شده از لیبیا باشند که می تواند هوانوردی ملکی را با تهدید مواجه سازد

XS
SM
MD
LG