لینک های دسترسی

خروج آخرین قطعۀ نظامی امریکا از عراق


خروج آخرین قطعۀ نظامی امریکا از عراق

آخرین قطعۀ نظامی امریکایی در حالی عراق را ترک نمود که تاریخ سی و یکم ماه آگست که از طرف حکومت رئیس جمهور اوباما برای ختم عملیات نظامی در عراق تعین شده بود، نزدیک است.

خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی امریکا که با این قطعات نظامی امریکایی در عراق همراه هستند، خروج آخرین قطعۀ نظامی امریکا را از آن کشور تائید کردند.

گزراش ها به روز پنجشنبه حاکی از عبور آخرین کاروان این قطعۀ نظامی از سرحد به داخل کویت هستند.

اما مقامات حکومتی ایالات متحدۀ امریکا میگویند که ماموریت نظامی ایالات متحدۀ امریکا در عراق تا هنوز به نقطۀ پایانش نرسیده است. جزوتام های کوچک نظامی امریکایی هنوز در آن کشور باقی مانده اند. این جزوتام ها شامل حدود 6000 سرباز باقی مانده می باشد که قرار است عراق را تا آخر این ماه ترک نمایند.

در حدود 50,000 عسکر امریکایی به حیث نیروهای انتقالی در عراق باقی خواهند ماند. این عساکر توجه را به تعلیم دهی نیروهای نظامی عراقی و عملیات ضد دهشت افگنی در عراق معطوف می دارند.

نیروهای امریکایی برای هفت سال عملیات نظامی را در"ماموریت آزاد سازی عراق" انجام دادند که از طرف رئیس جمهور بش به راه انداخته شد.

XS
SM
MD
LG