لینک های دسترسی

رهایی عراقی هایکه به مرگ عساکر برتانوی متهم بودند


رهایی عراقی هایکه به مرگ عساکر برتانوی متهم بودند

یک محکمۀ بغداد دو مرد عراقی را رها نمود که به سهمگیری در قتل شش سرباز برتانوی در سال 2003 متهم بودند.

همزه حتیر و موسی اسماعیل روز یکشنبه بخاطر نبود شواهد کافی برائت یافتند.

قاضی های محکمه گواهی چندین شاهد عینی را شنیدند که اکثریت آنها مأمورین پولیس عراق بودند، ولی هیچ یک از آنها مدعی علیه را شناسایی نکرد.

یک تن از آنها تا هنوز به سرقت سلاح یک سرباز برتانوی متهم میباشد.

تودۀ یی از مردم عام ، شش سرباز برتانوی را در ماه جون 2003 در شمال بصره تعقیب نموده، به ضرب گلوله به قتل رسانیدند. آنها در آن منطقه برای تربیۀ پولیس عراق توظیف شده بودند.

یک تحقیقات حکومت برتانیه دریافته که عساکر با لوازمی تجهیز شده بودند که از معیار های درست برخوردار نبود.

XS
SM
MD
LG