لینک های دسترسی

Breaking News

حضور 'فزاینده و هشدار دهندۀ' داعش در پاکستان


احسان الله احسان، سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی در سال ۲۰۱۳

گزارش جدیدی حضور گسترده و هشدار دهندۀ گروه دولت اسلامی یا داعش را در پاکستان مستند سازی کرده است.

در گزارش سالانۀ انستیتوت مستقل مطالعات صلح پاکستان ۳۷۰ حملۀ دهشت افگنی در سراسر پاکستان در سال ۲۰۱۷ ثبت شده است که حملات منفرد انتحاری و حملات مختلط انتحاری – مسلحانه شامل آن بوده و در این حملات ۸۱۵ نفر کشته و بیش از ۱۷۰۰ نفر دیگر مجروح شده اند.

اما در گزارش تذکر رفته است که در مجموع در سال ۲۰۱۷ میزان تلفات جانی ۱۰ در صد و میزان حملات دهشت افگنی در پاکستان ۱۶ در صد کاهش یافته است.

تحریک طالبان پاکستانی یا TTP که بیشتر به نام طالبان پاکستانی شهرت دارد و شاخه های انشعابی این گروه، بر اساس گزارش انستیتیوت مستقل مطالعات صلح پاکستان، هنوز هم تهدید جدی برای پاکستان بوده و مسوول ۵۸ در صد حملات در آن کشور اند.

گزارش حاکی است که گروه های ملی گرای فعال در ایالت بلوچستان و گروه های جدایی طلب، مسوول باقی حملات مرگبار در پاکستان میباشند.

اما آنچه در این گزارش برجسته شده است نقش فزایندۀ پای داعش در ایالت های بلوچستان و سند است. داعش سال قبل مسوولیت شش حمله عمده را در پاکستان بر عهده گرفت که در نتیجه آن ۱۵۳ نفر، عمدتاً غیرنظامیان به شمول دو شهروند چین کشته شدند.

گزارش سالانۀ انستیتوت مستقل مطالعات صلح پاکستان، افزایش حملات داعش در پاکستان را به "همگرایی" جنگجویان این گروه در پاکستان با همقطاران شان در افغانستان، ظهور "افرادی که به افراط گرایی" رو آورده اند، حضور گروه های کوچک دهشت افگن و افزایش حوادث مربوط به افراط گرایی مذهبی، ارتباط داده است.

مقام‌های پاکستانی ادعا دارند که داعش حملات در پاکستان را در پایگاه های شان در افغانستان که در نزدیکی مرز با پاکستان قرار دارد، طراحی می کند. پاکستان میگوید از حکومت افغانستان و نیرو های امریکایی مستقر در آن کشور تقاضا کرده اند که اقداماتی را برای متوقف ساختن حملات دهشت افگنان، رویدست گیرند.

اما بر خلاف ادعای مقام‌های پاکستانی، حکومت افغانستان و نظامیان امریکایی می گویند که شورشگری و حملات دهشت افگنی در افغانستان در مراکز تندروان مستقر در پاکستان طراحی و انجام می شود.

همچنان، نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان می گویند که تندروان داعش که بیشتر در مناطق شرقی افغانستان فعال اند، متشکل از تندروان خارجی به ویژه جنگجویان اورکزی پاکستان می باشند.

تندروان داعش بعد از استقرار پایگاه ها در ولایت های ننگرهار و کنر در اوایل سال ۲۰۱۵ در افغانستان، شورشگری خود را در منطقه آغاز کردند.

از زمان حضور داعش در افغانستان، قوای افغان و امریکایی عملیات مشترک را بر مواضع این گروه آغاز کرده و در این جریان صدها تندور این گروه را کشته اند.

در این اواخر سروصداهایی از گسترش حضور تندروان داعش در ولایت های شمالی افغانستان بلند شده است، موضوعی که مایۀ نگرانی کشورهای همسایۀ افغانستان در آسیای مرکزی شده است.

XS
SM
MD
LG