لینک های دسترسی

Breaking News

آیساف به قوای امنیتی افغان همکاری خویش را ادامه می دهد


آیساف به قوای امنیتی افغان همکاری خویش را ادامه می دهد

جنرال کانستن جاکوبسن، سخنگوی آیساف و آقای دومینیک میدلی، سخنگوی نماینده ملکی ناتو به روز دوشنبه طی یک کنفرانس مشترک در کابل از تکمیل موفقانۀ مرحلۀ نخست روند انتقال مسؤولیت های امنیتی از قوای بین المللی به نیروهای افغان خبر داده گفتند که هنوز سه و نیم سال دیگر در پیش است تا این عملیه تکمیل شود.

به گفتۀ این سخنگویان، عساکر آیساف تا لحظۀ تکمیل روند انتقال مسؤولیت های امنیتی، در کنار حکومت و نیروهای امنیتی افغان قرار گرفته و به کار خود ادامه خواهند داد تا مطمئن شوند که قوای امنیتی افغان آموزش کامل دیده و به صورت کامل تسلیح شود.

آقای دومینیک میدلی، سخنگوی سایمن گس، نمایندۀ ملکی ناتو از تکمیل مرحلۀ ابتدایی روند انتقال مسؤولیت های امنیتی ابراز خرسندی نمود.

او گفت سفیر سایمن گس، به حکومت و به خصوص به نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر تکمیل موفقانۀ روند انتقال مسؤولیت های امنیتی مبارکباد می گوید.

آقای میدلی به ادامه افزود که پس از تکمیل شدن مرحلۀ نخست، بورد مشترک انتقال مسؤولیت های امنیتی به ریاست اشرف غنی احمدزی در ماه سپتمبر تشکیل جلسه داده و روی تعیین ساحات و مناطقی که قرار است انتقال مسؤولیت های امنیتی آن در مرحلۀ دوم صورت گیرد، بحث خواهند کرد.

بر اساس پلان، باید سال دو مرتبه انتقال مسؤولیت صورت بگیرد اما تعیین و مشخص نمودن ساحات از وظایف حکومت افغانستان است.

جنرال کانستان جاکوبسن، سخنگوی آیساف طی این نشست خبری از ادامۀ حمایت قوای آیساف بعد ازانتقال مسؤولیت های امنیتی به نیرو های امنیتی افغان حرف زد.

او افزود نیروهای امنیتی ملی افغانستان و قوای آیساف، دوشا دوش هم علیه دشمن مشترکی خواهند جنگید که بدون تفریق جنس، سن وعقیده همه را می کشند.

جنرال جاکوبسن، ضمن حمایت از روند صلح در افغانستان ابراز داشت که طبق معلومات مقامات افغان تا حال حدود ۲۰۰۰ تن از شورشیان به روند صلح پیوسته اند و به عنوان انزجاراز ادامۀ جنگ سلاح خود را به زمین گذاشته اند.

اما برخی از تحلیلگران و آگاهان مسایل نظامی در افغانستان، خوشبینی قوای آیساف ومقامات افغان را فریبینده توصیف کرده می گویند که با توجه به ساختار درونی نیروهای امنیتی افغان گذشت زمان ثابت خواهد کرد که آیا این عملیه موفق است یا خیر؟

جنرال عتیق الله امرخیل، استاد سابق در حربی پوهنتون و آگاه مسایل نظامی حفظ امنیت را با اهمیت تر از انتقال آن می داند.

او می گوید روند انتقال ممکن است صورت گیرد ولی حفظ امنیت مشکلات زیادی را با خود خواهد داشت. ازیک طرف در قوای امنیتی افغان دشمن رخنه کرده است و از جانب دیگر قوای امنیتی ما، اجیر بوده در مقابل پول وظایف خود را اجرا می کنند که قابل اعتماد نمی باشند. نمونه های واضح آن اکمالات مخالفین حکومت توسط افراد وابسته به قوای امنیتی و ده ها مثال دیگر می باشد.

جنرال امرخیل و دیگر کارشناسان امور نظامی به این باور اند که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان برای جنگ با مخالفان انگیزۀ لازم را ندارند و همین نبود انگیزه است که در هر جا نیروهای امنیتی افغان در نبرد با مخالفان با دشواری ها مواجه اند. به باور وی باید به نیروهای افغان روحیه بخشید که نقش اساسی را در جنگ دارا است.

XS
SM
MD
LG