لینک های دسترسی

Breaking News

سخنگوی آیساف: 'ما به امونیم نایتریت ساخت پاکستان به چشم دشمن شماره یک می نگریم'


سخنگوی آیساف: 'ما به امونیم نایتریت ساخت پاکستان به چشم دشمن شماره یک می نگریم'

سخنگوهای قوای ناتو و وزارت دفاع ملی افغانستان در یک نشست خبری مشترک درکابل، ازافزایش فعالیت های دهشت افگنان درعرصه انفجار ماین های کنار جاده به وسیله ماین های ساخت دست خبر دادند که غالبا از امونیم نایتریت تولید کارخانه های پاکستان ساخته می شود و دهشت افگنان به کثرت از آن، استفاده می کنند.

جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به روز چهارشنبه طی کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی ناتو در کابل گفت که بیشتر از ۹۰ فیصد ماین های ساخت دست که در کنارجاده ها انفجار می شود از امونیم نایتریت می باشد.

جنرال عظیمی گفت مطابق آخرین احصاییه وزارت دفاع ملی هشتاد درصد تلفات اردوی ملی و افراد غیرنظامی در افغانستان ناشی ازهمین انفجارات می باشد.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به پاکستان هشدار داد که مطابق وعده های قبلی در مذاکرات سه جانبه و دو جانبه از صدور امونیم نایتریت تولیدات کارخانه های آن کشور جلوگیری نماید.

جنرال عظیمی گفت "واقعا، ما نسبت به ورود امونیم نایتریت از پاکستان مخصوصا در مرزهای شرقی و جنوبی کشور، نگران هستیم و به طور جدی از پاکستان به عنوان کشور همسایه و مسلمان می خواهیم که کنترول بیشتر بکنند و جدیت بیشتر نشان بدهند."

به همین ترتیب، جنرال کانستن جاکوبسن، سخنگوی قوای آیساف به رهبری ناتو در کابل، هم در این نشست مشترک خبری ضمن تأیید گفته های جنرال عظیمی، از ورود امونیم نایتریت از پاکستان شکوه نموده گفت ماین های کنارجادۀ ساخت خانه نه تنها دردسر برای اردوی ملی افغانستان است بلکه مشکل و چالش عمده برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان هم محسوب می شود و ما، به امونیم نایتریت ساخت پاکستان به چشم دشمن شماره یک می نگریم.

جنرال عظیمی به نمایندگان رسانه ها گفت امونیم نایتریت یکی از عناصر نگرانی ما بود و هست. ما این موضوع را تقریبا در هر بخش که با پاکستانی ها مذاکرات داشتیم، چه در جلسات سه جانبه از سطح جنرالان چهار ستاره گرفته تا مذاکرات سخنگوهای وزارت دفاع دو کشور و آیساف مطرح کرده ایم و مقامات پاکستانی علیرغم وعده های مکرر در جلوگیری از صدور امونیم نایتریت، از خود جدیت نشان نمی دهند.

سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان که از آمادگی کامل اردوی ملی برای مرحله دوم روند انتقال مسؤولیت امنیتی از قوای بین المللی به قوای امنیتی افغان اطلاع داد. به باور آقای عظیمی، تا سه یا چهار ماه دیگر مناطق و محلات از سوی کمیسیون مشترک اعلام خواهد شد.

جنرال عظیمی که از ورود امونیم نایتریت از آن سوی خط دیورند شکوه داشت اشاره ای تلویحی به ناتوانی نیروهای سرحدی کشور نموده گفت اگر جلو آمدن دهشت افگنان و امونیم نایتریت از بیرون مرز افغانستان گرفته شود، بسیاری از مشکلات ما در جنگ حل خواهد شد و اگر مرزها مسدود باشد کمتر مشکل انفجاری و انتحاری داشته می باشیم.

XS
SM
MD
LG