لینک های دسترسی

Breaking News

تغییر قوماندانی آیساف در افغانستان


تغییر قوماندانی آیساف در افغانستان

جنرال دیوید پترییس، قوماندانی قوای امریکایی و ائتلاف در افغانستان را روز دوشنبه به جنرال جان الن تسلیم نمود.

جنرال الن، که طی مراسم خاصی در کابل مسؤولیت قوماندانی را به عهده گرفت، از آغاز روند خروج عساکر امریکایی طی ماه جاری صحبت کرد و گفت که به دست گرفتن مسؤولیت های امنیتی توسط افغان ها به مثابۀ تضعیف تلاش ها غرض شکست طالبان نیست.

جنرال الن گفت "قصد دارم شدت این مبارزه را ادامه دهم، این مبارزۀ عالی را که به عهده گرفته ایم. به گونۀ ممکنه استخدام، تربیه و تجهیز قوای امنیتی را ادامه می دهم."

جنرال پترییس بعد از یک سال کار، قوماندانی قوای ائتلاف را ترک نمود. او مسؤول طرح استراتیژیی می باشد که بر استقرار صلح با حفظ امنیت افراد غیر نظامی تأکید می ورزد.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مدال افتخاری وزیر اکبر خان را به جنرال دیوید پترییس قوماندان سابق قوای ائتلاف اعطا نمود.

XS
SM
MD
LG