لینک های دسترسی

افغانی شدن قرارداد ها در قندهار


افغانی شدن قرارداد ها در قندهار

قرارداد های، لوژستیکی، اکمالاتی ، و پروژه های انکشافی که از طرف نیروهای ایتلاف و ادارات انکشافی بین لمللی برای کمپنی های خارجی و یا هم برای یک تعداد کمپنی های محدود افغانی داده می شد از این پس تمام قرارداد ها با در تفاهم، ادارات دولتی از طریق دوطلبی برای شرکت های افغانی داده خواهد شد.

طرز العمل جدید توزیع قرار داد ها به نام "اولین پالیسی افغانی" نام گذاری گردیده که هدف آن اوردن تغیر در فرهنگ مروج قرارد های نیروهای ایساف و ایتلاف محسوب می شود، که تا قرارداد ها از انحصار افراد محدود کشیده و به تمام کمپنی ها و شرکت ها داده شود، و اکثریت افغانها از آن مستفید گردن.

این تفاهم نامه افغانی شدن قرارداد ها، در دفتر مطبوعاتی مقام ولایت کندهار به روز چهارشنبه توسط والی ولایت کندهار داکتر توریالی ویسا ، قوماندان نیروهای ایساف در جنوب افغانستان جنرال جمیزتیری و نماینده ملکی دولت امریکا در جنوب افغانستان امضا گردید.

XS
SM
MD
LG