لینک های دسترسی

مولوی سیغانی: علمکرد تندروان، مغایر سیرت پیامبر است


افغانها در کنار سایر مسلمانان جهان، در حالی از میلادالنبی بزرگداشت بعمل آوردند که جنگ در گوشه هایی از کشور شان هنوز جریان دارد. مولوی بابه جان سیغانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی اقرأ میگوید افراطی هایی که به نام دین خون میریزند، از سنت پیامبر اسلام تخطی میکنند. مصاحبۀ کامل را اینجا ببینید:

XS
SM
MD
LG