لینک های دسترسی

Breaking News

توقف 'مذاکرات' حزب اسلامی با امریکا


به دنبال طالبان، حزب اسلامی افغانستان هم گفته است که از ادامه گفتگوها با دولت افغانستان دست برمی دارد.

قریب الرحمن سعید، یک سخنگوی این گروه که در اروپا به سر می برد، گفته است که گفتگوها به دلیل اینکه هیچ نتیجۀ عملی نداشته اند، متوقف می گردد.

نمایندگان حزب اسلامی برای بار نخست در ماه فبروری سال ۲۰۱۰ با مقامات افغان در کابل ملاقات نموده و یک طرح ۱۵ ماده یی را برای ختم جنگ در افغانستان پیشنهاد نمود که در آن بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید صورت گرفته بود.

با این حال سعیدی می گوید که هرچند گفتگو های رسمی متوقف شده است اما مباحثات غیر رسمی از طریق مجاری مختلف در ایالات متحده و اروپا ادامه خواهد یافت.

بخشی از ستراتیژی خروج ایالات متحده از افغانستان کشانیدن طالبان و سایر احزاب تندرو مخالف به میز مذاکره با حکومت افغانستان است.

تا حال مقامات دولت افغانستان در این رابطه واکنشی نشان نداده اند

XS
SM
MD
LG