لینک های دسترسی

Breaking News

ختم اعتصاب دیپلومات های اسراییلی


دیپلومات های اسراییلی به اعتصاب یک ماهه خویش که با فسخ دیدار دیمتری مدویدف رییس جمهور روسیه از اسرائیل آغاز شد ، پایان داده و در مورد سفر تعیین شده انگلا مرکل صدراعظم آلمان که در هفته آینده صورت خواهد گرفت ،هشدار داده اند.

به اساس یک موافقتنامۀ سه ساله که به روز دوشنبه حصول گردید، معاش کارمندان دیپلومات وزارت خارجه از 10 الی 20 در صد افزایش می یابد. این کارمندان در ماه گذشته در اعتراض به اختلاف معاش خویش در مقایسه با کارمندان وزارت دفاع، اعتصابی را به راه انداختند.

این کارمندان در حالی به کار شان دوباره بر می گردند که آماده گی های عاجل برای سفر انگلا مرکل صدراعظم آلمان و کابینه وی که در هفته آینده صورت می گیرد، آغاز گردیده است .

اعتصاب دیپلومات های وزارت خارجۀ اسراییل به دلیل کمبود همکاری های کارمندان آن وزارت مانع سفر رییس جمهور روسیه به آنکشور گردید.

XS
SM
MD
LG