لینک های دسترسی

رهایی یک اسراییلی متهم به جاسوسی در مصر


زندانی رهاشدۀ اسراییلی از قید مصر

حکومت مصر یک فرد اسراییلی را که تابعیت ایالات متحده را نیز دارد و به اتهام جاسوسی زندانیست، بر اساس یک معاملۀ تبادلۀ زندانیان با اسرائیل، رها میسازد.

مقامات مصری این شخص را که ایلان گراپل نام دارد، به روز پنجشنبه به نقطۀ سرحدی "تبه" انتقال دادند تا از آنجا داخل اسراییل گردد. اسراییل بیست و پنج زندانی مصری را که از جمله، سه تن آنان اطفال اند، بر اساس معاملۀ تبادله با مصر، رها میسازد.

گراپل ظاهراً در ماه جنوری گذشته داخل مصر گردیده بود. در ماه جون، مقامات مصری وی را متهم ساختند که یکی از مأمورین سازمان استخباراتی موساد می باشد. مصر همچنان گفته است که وی فعالیت های تحریک آمیزی را در زمان قیام علیه رژیم حسنی مبارک در مصر، انجام میداد. اسراییل این اتهام را رد کرده است.

گزارش های خبری حاکیست که گراپل پس از رهایی، عازم ایالات متحده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG