لینک های دسترسی

توقف مشروط حملات اسرائیل بر فلسطین


ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل حین اشتراک در جلسۀ هفته وار کابینۀ اسرائیل

اسرائیل می گوید آماده است تا به گلوله باری بر شورشیان فلسطینی خاتمه دهد در صورتیکه حماس نیز عین کار را انجام دهد.

ایهود بارک به روز یکشنبه امکانات یک آتش بس را پس از روز ها خشونت که منجر به کشته شدن ۱۸ نفر گردید، از طریق رادیوی مردم اسرائیل اعلان نمود.

اسرائیل حملات بر قلمرو فلسطینیان را پس از آن آغاز نمود که در اثر پرتاب یک راکت از غزه که بر یک سرویس مکتب اثابت نمود، یک پسر شانزده ساله کشته شد.

به روز شنبه محمود عباس رهبر فلسطینیان خواستار یک ملاقات عاجل با اتحادیه عرب جهت جستجوی راه حل دیپلوماتیک در مورد بحرانات در منطقه گردید.

XS
SM
MD
LG