لینک های دسترسی

Breaking News

دعوت رهبران فتح و حماس به قاهره


محمود عباس رهبر جنبش فتح در سمت راست و خالد مشعل رهبر حماس در سمت چپ

مقامات فلسطینی میگویند، حکومت مصر، محمود عباس رهبر جنبش فتح و خالد مشعل رهبر حماس را هفتۀ آینده به قاهره دعوت نموده تا موافقت نامۀ اتحاد بین دو گروه رقیب را به امضأ برسانند.

مأمورین به روز جمعه گفتند که این موافقت نامه به روز چهارشنبه آینده به امضأ خواهد رسید.

این توافق نامه، متضمن تشکیل یک حکومت موقت به تعقیب انتخابات رهبری و شورای قانونگذاری فلسطینی ها در طول یک سال می باشد.

جنبش های فتح و حماس از سال ۲۰۰۷ بدینسو از هم جدا شده و در حالی که یکی آن بر کرانۀ غربی و دیگر آن بر باریکۀ غزه حاکم می باشد، اسراییل راه ارتباطی میان آنها را قطع نموده است.

در عین زمان مصر اعلام داشته که قصد دارد بندر "رفح" را که در سرحد با باریکۀ غزه قرار دارد، بازگشایی نماید. مقامات اسراییل نگرانی های شان را در مورد امنیت در صورت بازگشایی این سرحد، بیان داشته اند.

XS
SM
MD
LG