لینک های دسترسی

Breaking News

ممانعت از رفتن صد ها تن از طرفداران فلسطینی ها به اسراییل


تعدادی از طرفداران فلسطینی را نشان میدهد که به فلسطینیان خوش آمدید میگویند.

مأمورین میدان های هوایی در اروپا، دو صد نفر از فعالین طرفدار فلسطینی ها را که سعی داشتند جهت معطوف داشتن توجه به اشغال کرانۀ غربی توسط اسراییلی ها، به اسراییل سفر نمایند، از سفر به سوی آن کشور باز داشته اند.

مقامات اسراییل میگویند، آنها لستی شامل نام ۳۴۵ نفر را که ورود آنان به اسراییل منع شده، به میدان های هوایی ارسال داشته اند. منتظمین گروه تحت عنوان "به فلسطین خوش آمدید" گفته اند که قرار بود تقریباً ششصد نفر بر اساس برنامۀ شان، به سوی اسراییل پرواز نمایند.

شرکت هوایی لوفت هانزا مربوط جرمنی، بر اساس لست تهیه شده، از انتقال پنجاه فعال طرفدار فلسطینی ها از شهر پاریس به اسراییل خودداری ورزید.

اسراییل نیز به روز جمعه صد ها افسر پولیس را در میدان هوایی نزدیک به تل ابیب تعبیه نموده بود تا در آستانۀ ورود گروه های بزرگ طرفدار فلسطینی ها، آمادگی لازم را داشته باشد.

XS
SM
MD
LG