لینک های دسترسی

Breaking News

عزم رهبر فلسطینیان جهت تقاضای عضویت کامل در ملل متحد


عزم رهبر فلسطینیان جهت تقاضای عضویت کامل در ملل متحد

محمود عباس رئیس ادارۀ خود مختار فلسطین با اظهار این مطلب که فلسطینی ها مستحق استقلال اند، تعهد نمود که با وجود انتقادات اسراییل و ایالات متحده، هفتۀ آینده خواهان عضویت کامل در ملل متحد خواهد شد.

آقای عباس روز جمعه به رهبران فلسطینی در شهر رام الله گفت که عضویت کامل ملل متحد، حق مشروع فلسطینی ها بوده و وی توأم با یک پیام صلح، به نیویارک خواهد رفت.

محمود عباس افزود که یک کشور فلسطینی، باید دارای سرحداتی مطابق به سالهای قبل از 1967 باشد.

توقع میرود که آقای عباس تقاضای دولت مستقل برای فلسطینی ها را، به روز جمعۀ آینده، در مجمع عمومی ملل متحد مطرح سازد.

در همین حال ایالات متحدۀ امریکا سعی میورزد تا مذاکرات صلح را میان اسراییل و فلسطینیان از سر آغاز نماید.

ایالات متحدۀ امریکا با طرح محمود عباس مخالفت کرده و میگوید که یگانه راه حل، مذاکرات مستقیم با اسراییل است.

XS
SM
MD
LG