لینک های دسترسی

توضیحات فرانسه برای دادن رای ممتنع در شورای امنیت


توضیحات فرانسه برای دادن رای ممتنع در شورای امنیت

انتظار میرود به روز جمعه فرانسه در مورد خود داری اش از دادن رای در برابر تقاضای فلسطین برای کسب عضویت ملل متحد، توضیحاتی ارایه کند.

این در حالیست که یک روز قبل فرستادۀ ملل متحد خوداری پیش بینی شدۀ فرانسه، بریتاینا و کولمبیا را اعلام نمود.

فلسطین برای تصویب پیشنهاد عضویت اش، حد اقل به 9 رای موافق پانزده عضو شورای امنیت ملل متحد ضرورت دارد. ایالات متحده وعده نموده است در صورتی که این موضوع به رای گذاشته شود از رای "ویتو" و یا رد این موضوع استفاده خواهد کرد.

محمود عباس رئیس دولت خود گردان فلسطین در ماه سپتمبر پیشنهادنامۀ کسب عضویت ملل متحد را برای به رسمیت شناختن کشورفلسطین ارایه نمود. ایالات متحده از فلسطین تقاضا نموده است تا مذاکرات مستقیم را با اسراییل از سر گیرد.

کشیدگی میان اسراییل و فلسطین به روز دوشنبه زمانی به اوج خود رسید که یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی ملل متحد تقاضای فلسطین را برای کسب عضویت کامل آن سازمان، پذیرفت.

به روزپنجشنبه بنیامن نتنیاهو صدراعظم اسراییل به حکومتش دستور داد تا مبلغ دوملیون دالر بودجه سالانه این کشور را برای یونسکو، راکد سازد. ایالات متحده به روز دوشنبه گفت که بودجه یونسکو را متوقف میسازد.

XS
SM
MD
LG