لینک های دسترسی

حملۀ هوایی اسراییل بر نوار غزه


یک فلسطینی از جهاد اسلامی که در اثر حملۀ هوایی مجروح شده است

یک حملۀ هوایی اسراییل بر یک کمپ تعلیمی جهاد اسلامی در جنوب نوار غزه ، پنج تندرو را هلاک ساخت.

جهاد اسلامی میگوید، یک قوماندان فلسطینی آن گروه تندرو در میان کشته شدگان حملۀ روز شنبه بوده است.

اردوی اسراییل حملۀ هوایی را تایید نموده میگوید، آن قوا تندروانی را هدف قرار داد که برای حملۀ راکتی بر اسراییل آمادگی میگرفتند.

اردوی اسراییل افزود کشته شدگان افرادی اند که به روز چهارشنبه گذشته بر اسراییل راکت شلیک نموده بودند. آن حمله خسارات جانی در قبال نداشت.

داکتران فلیسطینی میگویند، حد اقل دو تن دیگر در آن حمله مجروح شده است.

XS
SM
MD
LG