لینک های دسترسی

مذکرات مستقیم صلح بین اسرائیل و فلسطینییان


بن جامین نتن یاهو، صدر اعظم اسراییل میگوید، اسراییل و فلسطینییان میتوانند بدبینان را متحیر ساخته و به آنچه او "یک توافق تاریخی" خواند، دست یابند.

آقای نتن یاهو بروز یکشنبه در مورد مذاکرات مستقیم با فلسطینییان که طی ۲۰ ماه گذشته اولین مذاکره خواهد بود، با کابنیه خود صحبت میکرد. مذاکرات در روز های اول ماه سپتمبر در واشنگتن آغاز میگردد.

هلری کلینتن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پس از چندین ماه فعالیت دیپلوماتیک، بر گزاری این مذاکرات را بروز جمعه اعلان نمود.

رهبر اسرائیل بروز یکشنبه گفت، تامین موافقۀ صلح با فلسطینیان "مشکل ولی ممکن" است.

او گفت در توافق، مسایل امنیتی و برسیمت شناختن اسرائیل منحیث یک کشور یهودی، باید شامل باشد.

مقامات فلسطینی گفته اند که اگر اسراییل به فعالیت های اعمار مساکن در مناطق فلسطینی ادامه بدهد، آنها مذاکرات را ترک خواهند گفت.

بان کی مون، سر منشی ملل متحد این مذاکرات را فرصتی برای صلح خوانده و گفت، فرصت را نباید از دست داد.

XS
SM
MD
LG