لینک های دسترسی

موعد قیود بر اعمار مسکونه ها در کرانه غربی


موعد قیود بر اعمار مسکونه ها در کرانه غربی

موعد توقف ده ماهه اعمار مسکونه برای یهودییان در کرانه غربی بروز یکشنبه خاتمه میابد. این امر تهدیدی خواهد بود به مذاکرات جاری صلح شرق میانه.

رهبران فلسطینی گفته اند که اگر کار اعمار مسکونه ها از سر گرفته شود، آنها مذاکرات را ترک خواهند گفت.

محمور عباس، رییس جمهور فلسطینییان در خطابه اش در مجمع ملل متحد بروز شنبه گفت، طرز فکر "توسعه و تسلط طلبانه اسراییل، فلسطینییان و شرق میانه را به صورت کل به دایره خشونت و جنگی که راه رسیدن به موفقیت را مسدود میسازد، میکشاند." او گفت اسراییل باید یک راه را انتخاب کند: صلح یا ادامه اعمار مسکونه.

ایالات متحده بر اسراییل فشار میاورد تا موعد توقف اعمار مسکونه ها را تمدید نماید، و همچنان از فلسطینییان تقاضا نموده است تا مذاکرات را ترک نکنند.

در مساعی برای جلوگیری از توقف مذاکرات صلح، مقامات اسراییلی و فلسطینی با دیپلومات های امریکایی در حاشیه اجلاس مجمع ملل متحد در نیویارک ملاقات کردند.

ساکنین اسراییل و حامیان شان بر بن یامین نتن یاهو، صدر اعظم اسراییل فشار میآرودند تا قیود بر اعمار مسکونه ها را رفع سازد. بعضی از آنها درین ارتباط قصد دارند راه پیمایی را براه باندازند.

XS
SM
MD
LG