لینک های دسترسی

منشی عمومی ملل متحد اعراب را ترغیب کرد تا از عباس در روند صلح حمایت نمایند


منشی عمومی ملل متحد اعراب را ترغیب کرد تا از عباس در روند صلح حمایت نمایند

بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد رهبران اتحادیه عرب را ترغیب کرد تا از محمود عباس، رئیس اداره فلسطین در مساعی صلح شرق میانه حمایت کنند.

آقای بان در نامه یی که روز شنبه به جلسه اتحادیه عرب در سیرتی لیبیا فرستاد گفت اگر دروازه به روی صلح بسته شود باز شدن دوباره آن بسیار دشوار خواهد بود.

منشی عمومی ملل متحد طی نامه یی مشابه از تصمیم اسرائیل برای ازسرگیری اعمار مسکونه ها در ساحل غربی رود اردن انتقاد کرد وآن را مانعی عمده فرا روی پیشرفت دانست.

همچنین، بروز شنبه، اسرائیل از تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر اعطای فرصت یک ماۀ دیگر به ایالات متحده برای حفظ گفتگوهای صلح با فلسطینیان از اظهار رضایت کرد.

XS
SM
MD
LG