لینک های دسترسی

تعویق انتقال ٨٨میلیون دالر به فلسطین


تعویق انتقال ٨٨میلیون دالر به فلسطین

وزیر مالیۀ اسرائیل میگوید، انتقال ٨٨ میلیون دالر را به خاطری به فلسطین به تعویق می اندازد که توافق جدید اتحاد میان گروه های رقیب فلسطینی صورت گرفته است.

یووال ستین نتز به روز یک شنبه گفت، او پرداخت مالیه و حق العبور از سرحد را که به نمایندگی از فلسطینی ها جمع آوری میشد، فسخ نمود.

وزیر مالیۀ اسرائیل طی مصاحبۀ با 'رادیو آرمی' گفت، اسرائیل میخواهد مطمئن شود که این پول ها در دسترس گروه تندرو حماس قرار نگیرد.

مقامات فلسطینی هفتۀ گذشته گفتند، آنها با حماس اتحادی را تشکیل داده اند که مخالف هر گونه تعلق با اسرائیل می باشد.

XS
SM
MD
LG