لینک های دسترسی

میانجی گری احتمالی یونان در آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان


میانجی گری احتمالی یونان در آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان

اسرائیل می گوید جورج په پندریو، صدراعظم یونان پیشنهاد نموده است که آماده است در قسمت مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان نقش بازی نماید.

بنیامین نتان یاهو، صدراعظم اسرائیل می گوید رهبر یونان پیام تمایل اسرائیل در قسمت مذاکرات مستقیم با محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان را به روز پنجشنبه خواهد رساند.

آقای نتان یاهو پس از ملاقات روز پنجشنبه با په پندریو در بیت المقدس این سخنان را بیان داشت. رهبر اسرائیل طی پیامی گفت اگر هردو جانب برای پذیرش مصالحه آماده باشد، امکان یک توافق تاریخی موجود است.

آقای عباس از اسرائیل می خواهد که به توقف مسکونه ها متعهد باشد و چهارچوب سرحدات برای یک کشور آینده فلسطین را قبول نماید که در سال ۱۹۶۷ طرح گردیده بود. وی به روز پنجشنبه به رهبران جنبش فتح خود گفت که اسرائیل برای پاسخ به شرایط وی یک هفته مهلت دارد.

XS
SM
MD
LG