لینک های دسترسی

ایهود بارک وزیر دفاع اسراییل از جامعۀ بین المللی خواسته است تا علیه رژیم سوریه اقدام شدید تری را روی دست بگیرد. بارک سرکوبی اخیر غیرنظامیان توسط نیرو های حکومتی را "جنایت علیه بشریت" خوانده است.

وی می گوید "رویداد سوریه این معنی را می دهد که جامعۀ بین المللی باید اقدام کند، نه تنها از راه گفتار بلکه با اقدام. اینها جنایت علیه بشریت بوده و ناممکن است که جامعۀ بشری از آن دوری گزیند."

اسراییل و سوریه با یکدیگر دشمنی شدیدتری داشته و اسراییل در قبال محکوم کردن خشنونت های روان در سوریه، به جامعۀ بین المللی پیوست.

XS
SM
MD
LG