لینک های دسترسی

تقاضای اسرائیل به ختم مأموریت استخباراتی امریکا در آن کشور


مقام های ارشد در بیت المقدس، پس از آن خواهان ختم ماموریت استخبارتی ایالات متحده در اسراییل گردیدند که آشکار شد ادارۀ ملی استخبارات امریکا ایمیل هایی از رهبران اسراییل را دریافت کرده است.

این ادعا از سوی ادوارد سنودن قراردادی پیشین ادارۀ امنیت ملی ایالات متحده فاش شده و در شماری از روزنامه های غربی منتشر گردید.

در گزارش ها آمده است که از سال 2008 تا سال 2011 ادارۀ امنیت ملی ایالات متحده، آدرس های ایمیل مربوط به ایهوداولمر، صدراعظم و ایهود بارک، وزیر دفاع اسراییل را هدف قرار داده بود.

این موضوع در صدر اجندای نشست هفته وار کابینۀ اسراییل قرار گرفت.

یووال ستاینیتز، وزیر امور ستراتیژیک اسراییل گفت که این کار غیرقانونی است.

وزیر امور استراتژیک اسرائیل می گوید که ایالات متحده و اسراییل با هم یک "اتحاد استخباراتی" داشته و اطلاعات بسیار حساس را با هم شریک می سازند. با آنهم وی گفته است که متحدین باید به یک توافقنامه یی در مورد عدم جاسوسی از همدیگر، دست یابند.

اسراییل به فهرست متحدین برجستۀ ایالات متحده، به شمول آلمان و فرانسه، پیوسته که از طرف ادارۀ امنیت ملی امریکا هدف مراقبت های استخبارتی قرار گرفته است.

این موضوع از آنجایی حساسیت های اسراییل را بر انگیخته است که جاناتان پولارد، یک تحلیلگر پیشین استخبارت ایالات متحده در سال 1987 به دلیل جاسوسی برای اسراییل به حبس ابد محکوم گردید.

این قضیه در آن زمان کشیدگی روابط میان دو کشور را به وجود آورد و از آن زمان تا کنون نقطۀ حساسی را ایجاد کرده است. ایالات متحده به صورت مکرر تقاضای اسراییل را برای رهایی پولارد، رد کرده است.

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل به کابینه اش گفت که وی به آوردن فشار بالای رییس جمهور اوباما ادامه می دهد تا پولارد بیمار رها گردیده و برای وی اجازۀ برگشت به خانه اش در اسراییل داده شود.

مقام ها می گویند که با وجود واکنش تند اسراییل، آن کشور اجازه نخواهد داد تا این قضیه روابط اسراییل را با ایالات متحده، بهترین دوست و متحدش، صدمه بزند.

گزارش: صدای امریکا
ترجمه: حفیظ آصفی
XS
SM
MD
LG