لینک های دسترسی

اوباما: پیوند میان امریکا و اسراییل نا گسستنی است


رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم اسراییل، از پروسۀ صلح فلسطین گرفته تا پروگرام ذروی ایران، مسایل وسیعی زنندۀ را در جریان ملاقات شان در واشنگتن، مورد بحث قرار دادند.

بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و بنیامین ناتین یاهو، صدر اعظم اسراییل، از پروسۀ صلح فلسطین گرفته تا پروگرام ذروی ایران، مسایل وسیعی زنندۀ را در جریان ملاقات شان در واشنگتن، مورد بحث قرار دادند.

تحلیل گران امور بدین باور اند که مهمترین پیشرفت پدید آمده از این ملاقات، پیشرفت آشکار در روابط میان این دو رهبر میباشد.

بعد از ملاقات گرم رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با صدر اعظم اسراییل، دعوت های شخصی، لبخند ها و دست دادن ها، به گفتۀ ناظرین، کمک کرد تا در جریان دیدار صدر اعظم اسرائیل از قصر سفید، لحن بسیار مثبتی پدید آید.

ملاقات، تغییر قابل ملاحظۀ را در روابط که قبلاً با عدم توافقات مهمی روبرو شده بود، منعکس ساخت.

رابرت ستلاف، مدیر اجراییوی انستیتوت واشنگتن برای پالیسی شرق نزدیک، میگوید:

"مهمترین پیشرفت پدید آمده، یک کلمه یا عبارت نبوده بلکه، تلاش روشن رئیس جمهور در تغییر فضای روابط ، و هم برای تغییر درک تنش و بحران و در ضمن ظاهر ساختن رایحۀ روابط حسنه میان ایالات متحده امریکا و اسراییل، بود."

در حالیکه یک ملاقات در قصر سفید، به تنهایی نمیتواند حل کنندۀ تفاوت های پالیسی ۱۸ ماهه باشد، آقای اوباما روی ادامۀ تقویت روابط امریکا با اسرائیل تأکید ورزید.

اوباما: " پیوند میان امریکا و اسراییل نا گسستنی میباشد."

این روابط زمانی خدشه دار شد که اسراییل در اوایل سال روان، حین دیدار جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا از آن کشور اعلام کرد که اسراییل اعمار مسکونه های یهودی نشین را در شرق بیت المقدس، توسعه میبخشد.

فضا آنچنان کشیده بود که در جریان دیدار ناتن یاهو از قصر سفید به کمره ها اجازۀ فلمبر داری داده نشد.

دیدار دیگر زمانی به تعویق افتاد که کوماندو های اسراییلی یک کشتی امداد رسانی را مورد هدف قرار داده و باعث شد تا بنیامین دوباره به اسراییل بر گشته و به این بحران ها رسیده گی نماید.

ولی این واقعات گفتگو های غیر مستقیم صلح اسراییل و فلسطین را از مسیر خارج نساخت.

جورج میچل، فرستاده خاص ایالات متحدۀ امریکا رفت و آمد خود را میان احزاب ادمه داد تا تلاش نماید که مذاکرات مستقیم را میان اسراییل و فلسطین براه بیاندازد .

هاردر سوسکیند، معاون امور پالیسی و ستراتیژی در J. Street، که خود یک مبلغ طرفدار اسراییل و طرفدار صلح نامیده میشود، می گوید :

هر در: " رسیدن به گفتگوی مستقیم، هدف هر یک را تشکیل میدهد. ما باید مطمئن شویم که ما به گفتگو های مملو با درک و فهم برای هر دو جانب اسراییل و فلسطین مطابق به پارامترها، و اینکه آنها در بارۀ چی مباحثه مینمایند، زمان این کار چه وقت است و همچنان ایالات متحده امریکا در جریان این پیشرفت ها چه انتظار دارد، میرسیم."

آقای ناتن یاهو وعده داد که قدم های مستحکمی جهت بهتر شدن پروسۀ صلح در هفته های آینده، برمیدارد.

رئیس جمهور اوباما از موقف اسراییل برای ترتیب دادن گفتگوی مستقیم قبل از آنکه مهلت قانونی اعمار مساکن در اواخر ماه سپتمبر به خاتمه برسد، پشتیبانی نمود. فلسطینی ها میگویند آنها تا زمانی که اعمار مساکن به صورت قطعی متوقف نشود، آمادۀ گفتگو های مستقیم نیستند.

رابرت: "غیر ممکن به نظر میخورد که حکومت موجودۀ اسرائیل یک مهلت قانونی ساختمان های اماکن رابدون تحرکی در پروسۀ صلح، تمدید نماید."

رئیس جمهور اوباما و آقای ناتن یاهو، هر دو تعذیرات علیه ایران را قویاً حمایت و پشتیبانی مینمایند، زیرا نگرانی های وجود دارد که ایران پروگرام سلاح های ذروی را تعقیب مینماید، با آنکه تهران آنرا رد مینماید.

در یک تلاش دیگر جهت متیقن ساختن حکومت یهودی، رئیس جمهور اوباما گفت، در پالیسی ایالات متحده امریکا در قبال پروگرام اعلان نشده ی ذروی اسراییل، تغییری بوجود نمیآید.

اوباما: " ما شدیداً معتقدیم که با در نظر داشت دادن اندازه، تاریخ و منطقۀ که شامل آن میباشد و در تهدیکه ما آنرا در برابر خویش میپنداریم، مساله امنیتی اسراییل مختص به آن کشور میباشد."

همچنان آقای اوباما به دلایل سیاسی داخلیِ ، از نرمش رفتار در برابر مردم در رابطه به موضوع اسراییل، کار می گیرد.

کاندیدان جمهوری خواه مخالف حکومت در انتخابات میان دوره یی با به تصویر کشیدن رئیس جمهور اوباما به حیث فرد ضد اسراییل، رأی دهنده گان یهودی را به طرف خود میکشانند.

هر پیشرفت غیر منتظره ای در پروسۀ صلح، میتواند در شهرت رهبران هر دو حزب در ایالات متحده امریکا کمک نماید.

XS
SM
MD
LG